گزارش تصویری از تسطیع و زیرسازی کوچه های خاکی برخی از کوچه های شهر 

حوزه فنی و عمرانی شهرداری بم نسبت به ساماندهی و تسطیع برخی از کوچه های سطح شهر بم اقدام نمود .

تسطیع و زیرسازی  کوچه حضرت صاحب الزمان 7،کوچه های 14 و 16 پروین اعتصامی، کوچه 1 شهدای نیروی انتظامی ،کوچه 23 سید جمالدین 23،کوچه 8 امیرکبیر