اقدام هر روزه تست تب سنجی کارکنان شهرداری  توسط ماموران جهادی و خستگی ناپذیر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بم که این روزها در خط مقدم جبهه مبارزه با ویروس کرونا به سر می برند.